24h MTB Baltic Cup trasa

 

 

Trasos ratas 13,85 km, pakilimas rate 180 m. Vyrauja dvivėžiai miško keliukai, vietomis sunkiau pravažiuojami gamtos ruožai. Yra techniškų atkarpų. Trasoje vadovautis tik ženklinimu rodyklėmis ir stop-juostomis. Rodyklės naktį su atšvaitais. Visi dalyviai važiuoja ta pačia trasa.

Trasos GPX schema

Pradžia prie laužavietės > 100 m per stovyklą dvivėžis > palei upę susiaurėja į vienvėžį > 300 m vienvežis keliukas Nemuno šlaitu > posūkis dešinėn, išplatėja iki dvivėžio šaknuoto miško kelio > 1,4 km išplatėja iki plataus dvivėžio miško kelio > 2,74 km keliukų sankryža > tiesiai kairiau nevažinėtas papiktintas miško kelias > 2,83 sankryžoje su plačiu žvyrkeliu sukti kairėn. SAUGOTIS MAŠINŲ > už 140 m iš plataus kelio dešinėn į miško keliuką  ir toliau gražiais dvivėžiais miško keliukais > iki 4,33 km trumpa 120 m atkarpa platus smėlėtas kelias, patogu lenkti, greitas ruožas > 4,5 km staigus smėlėtas posūkis kairėn, į kalną kyla gerai važiuojamas smėlėtas keliukas > 4,9 km iš platesnio kelio staigus posūkis dešinėn į mažai važinėtą miško keliuką > lengvas nusileidimas > kertame platų kelią ir tiesiai > už keliasdešimt metrų posūkis dešinėn miško keliuku, pro kirtavietę, nusileidimas su aštriu posūkiu dešinėn į dujotekio trasą > graži gamta, bet DĖMESIO! Dujotiekio trasa apžėlusi, žolėje yra provėžų, duobučių. Leistisnuo kalno atsargiai dėl duobių ir provėžų. Greitis nedidelis, kol gerai nepažinsite trasos. > 6,44 km iš dujotiekio trasos staigus posūkis dešinėn į smėlėtą mišiko keliuką, ant sankryžos rastai  > sankryžoje su miško keliais kairėn > atkarpa gero greito dvivėžio miško kelio iki miško kirtimo darbų > į kalniuką, per pievą > 7,88 km greitas ilgas šaknuotas  nusileidimas > posūkis dešinėn į smėlėtą kelią, toliau greitas nusileidimas > 8,7 km sankryža su plačiu keliu, staigus posūkis dešinėn, ilgas lengvas pakilimas > 9,35 km labai aštrus posūkis kairėn į smėlėtą nevažinėtą kirtavietę. Atsargiai provėžos, nusileidime atsargiai! > 9.9 km greito nusileidimo gale staigus posūkis dešinėn, galima su išėmimu per žolę > išvažiuoti į platų kelią >  10,76 km nuo plataus keli nusukimas į gražų miško keliuką ir juo pagal rodykles   > 10,48 staigus posūkis kairėn, papiktintas nusileidimas per papartyną > dešinėn per mišką > miško keliukas išplatėja į patogų, greitą kelią > 12,25 km sankryža su plačiu žvyrtkeliu, posūkis dešinėn ir labai greitai posūkis kairėn į miško keliuką, kuris pavirsta technišku vienvėžiu Nemuno šlaitu > išvažiuojame į smėlėtą platų keliuką, > greitai posūkis dešinėn į mišką > miško keliukai pagal rodykles iki finišo.