„KAUNO DVIRAČIŲ LENKTYNĖS 2017“ NUOSTATAI

 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. „Kauno dviračių lenktynės 2017“ yra dviračių šventė ir plento dviračių lenktynės, (toliau –Lenktynės), skirta išaiškinti greičiausius kiekvienos distancijos numatytų įskaitų dviratininkus, sudaryti sąlygas dalyviams ir svečiams aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį

2. Tikslai – populiarinti dviračių sportą, skatinti dviračių mėgėjus ir sportininkus siekti aukštesnių rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.

3. Lenktynes organizuoja VšĮ „Dviratai“.

4. Lenktynės vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais, atsižvelgiant į Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentą ir Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatus.

5. Lenktynių oficialus tinklapis dviratai.lt ir plentotaure.lt

II. DISTANCIJOS, PROGRAMA

6. Lenktynėse nustatomos šios distancijos:
– A distancija 14 ratų / 109,2 km  (ilga) tik komandoms;
– B distancija 8 ratai / 62,4 km (vidutinė) visiems dalyviams ir komandoms;
– C distancija 3 ratai / 23,4 km (trumpa) visiems dalyviams ir Maxi komandoms.

7. Kiekvienos distancijos dalyviai startuoja atskirai. Dalyviai gali startuoti tik vieną kartą registracijos metu pasirinktoje distancijoje.

8. A ir B distancijose finišas stabdomas po lyderių finišo. Rezultatai skaičiuojami visiems iš eilės po nugalėtojo laiko už tiek ratų, kiek spėjo nuvažiuoti. C distancijos dalyviams skirtas 50 min laiko limitas įveikti distancijai (arba kiek ratų suspės), nestabdant po lyderio finišo.

9. Kauno dviračių lenktynių programa:
– nuo 9:00 numerių išdavimas ir registracija vietoje kiekvienos distancijos dalyviams 1 val. prieš startą. Pirmenybė anksčiau startuojančios distancijos dalyviams.
– 10:00 – 10:50 C distancijos startas ir važiavimas.
– 11:00 – 14:00 A distancijos startas ir važiavimas.
– 14:00 – 16:00 B distancijos startas ir važiavimas.
– 11:30 – 11:45 C distancijos apdovanojimai.
– 15:00 – 15:15 A distancijos apdovanojimai.
– 17:00 – 17:30 B distancijos apdovanojimai

III. DALYVIAI

10. Lenktynėse gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai ir mėgėjai moterys, vyrai ir vaikai, susipažinę su šiais nuostatais ir jiems pritariantys, užsiregistravę į renginį.

Informacija Lietuvos plento taurės‘2017  dalyviams ir komandoms

11. Lietuvos plento taurės‘2017 (Taurės) dalyviams, užsiregistravusiems ir sumokėjusiems startinį mokestį už antrą Kauno etapą iki gegužės 4 d., registracija galioja. Nieko papildomo daryti nereikia, 1 val. prieš startą pasiimti numerį ir važiuoti.

Taurės dalyviai, kurie registravosi į Kauno etapą iki gegužės 4 d., bet dar nesumokėjo startinio mokesčio, turi sumokėti iki gegužės 11 d. vakaro arba vietoje (žr. žemiau).

Visos A ir B komandos, pateikusioms paraiškas dalyvauti Taurėje ir važiuojančios Kauno dviračių lenktynėse, dalyvauja šių lenktynių numatytose įskaitose. Jei keičiasi komandų sudėtis, reikia pateikti naujas paraiškas žemiau nurodyta registracijos tvarka.

12. A distancijoje važiuoja tik dalyviai, įtraukti į A komandos sudėtį išankstinėje paraiškoje, gimę 2000 m. ir vyresni. Organizatoriai turi teisę nuspręsti dėl komandos pajėgumo startuoti A distancijoje iki išankstinės registracijos pabaigos. Pavieniai dalyviai be komandos A distancijoje nestartuoja.

13. Lenktynėse B ir C distancijų dalyvių amžiaus grupės:

B DISTANCIJOS DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS
VYRAI MOTERYS GIMIMO METAI
V14 Berniukai M14 Mergaitės 2003-2004
V16 Jaunučiai M16 Jaunutės 2001-2002
V18 Jauniai M18 Jaunės 1999-2000
V19 M19 1988-1998
V30 M30 1978-1987
V40 M40 1968-1977
V50 M50 1967-1958
V60 M60 1957-1948
V70 M70 1947 ir vyresni

 

C DISTANCIJOS DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS
Vaikinai 13-18 m. Merginos 13-18 m. 1999-2004
Vyrai 19-39 m. Moterys 19-39 m. 1978-1998
Veteranai 40-59 m. Veteranės 40-59 m. 1957-1977
Senjorai 60 m. ir vyresni Senjorės 60 m. ir vyresnės 1956 ir vyresni

 
14. Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti numerio atsiėmimo (registracijos) metu varžybų sekretoriate. Jaunesni dalyviai (nepilnamečiai tik su trenerio arba tėvų/globėjų sutikimu) gali pasirinkti startuoti su vyresne amžiaus grupe.

IV. C DISTANCIJA (TRUMPA)

15. C distancija skirta dviračių bei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, pradedantiems sportininkams. Iš anksto registruotiems dalyviams įteikiami atminimo medaliai. 

16. C distancijos Maxi komandų grupėje rekomenduojame startuoti klubų, įmonių, organizacijų, vietos bendruomenių, partijų ir kitų kolektyvų komandoms, kurios bus vertinamos pagal visų komandos narių bendrai nuvažiuotą ratų skaičių (kuo daugiau ratų tuo geriau). Apdovanojamos 3 daugiausiai ratų nuvažiavusios Maxi komandos.

17. C distancijos Maxi komandų nariai turi registruotis asmeniškai ir registracijos formoje nurodyti savo Maxi komandos pavadinimą. Maxi komandų dalyvių skaičius ir sudėtis neribojami.

18. Galima nuvažiuoti mažiau ratų pagal savo jėgas (1,2 ar 3). Rezultatai bus įskaityti asmeninėje ir komandinėje Maxi įskaitoje. Visiems privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti.

19. Kiekvienam dalyviui matuojamas laikas ir rezultatai pateikti bendrame sąraše ir pagal amžiaus grupes. Dalyviai gaus numerį ir rezultatų fiksavimo daviklį. Finišavusiems be numerio ir elektroninio daviklio rezultatas nebus fiksuojamas.

20. Pavieniai dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes, atskirai vyrai ir moterys. Maxi komandų nariai taip pat dalyvauja asmeninėje įskaitoje. Medaliais apdovanojami 3 greičiausi visų amžiaus grupių dalyviai.

21. Varžybų dieną vietoje registruoti nariai į komandų sąrašus netraukiami ir startuoja kaip pavieniai dalyviai. C distancijos starto numeriai pagal registracijos laiką.

22. C distancijos dalyviams ir Maxi komandoms galioja visi bendri šių nuostatų punktai ir registracijos tvarka.

 

V. REGISTRACIJA

23. B distancijos pavieniai dalyviai (neįtraukti į B registruotas komandas ir neapmokėti) ir visi C distancijos dalyviai registruojasi asmeniškai internetu http://www.plentotaure.lt/registracijos-info/  

24. Registracijos metu dalyvis privalo tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę ir gimimo metus kaip asmens dokumente, atitinkamą amžiaus grupę pagal lytį, tikslų komandos pavadinimą (jei yra). Amžiaus grupės žymimos V – vyrai; M – moterys.

25. Registracijos duomenų pakeitimas iki išankstinės registracijos pabaigos nemokamas, dalyviui kreipiantis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Po išankstinės registracijos pabaigos ar varžybų dieną už duomenų keitimą 5 Eur. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys. Dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.

VI. A ir B DISTANCIJŲ KOMANDŲ REGISTRACIJA

26. A ir B distancijų naujai registruojamos komandos (ir tos, kurios keičia savo sudėtį anksčiau Plento taurei registruotoje paraiškoje) turi atsiųsti komandos registracijos paraišką el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2017m. gegužės 11 d.

Komandos vadovas paraiškoje privalo nurodyti tikslius savo komandos narių vardus, pavardes ir gimimo metus kaip asmens dokumente, amžiaus grupę.

Paraiškos forma http://www.plentotaure.lt/registracijos-info/ .

27. Komandinė įskaita A ir B distancijose galios, jei bus užregistruotos ne mažiau 5 komandos distancijoje. Negalima registruoti komandos sutampančiu pavadinimu skirtingose distancijose, tačiau galima registruoti antrąsias ir trečiąsias (n-tąsias) komandas (pvz.: Komanda 1; Komanda 2… Komanda N).

28. A ir B distancijų komandų paraiškose įtrauktiems dalyviams atskirai registruotis nereikia. Komandos vadovo pateikta paraiška prilygsta registracijai, jei už dalyvius sumokėtas startinis mokestis iki gegužės 11 d. ar vietoje (pagal nustatytus startinius mokesčius).  

29. A ir B distancijų komandose gali startuoti nuo 3 iki 10 dalyvių.

30. A komandoms privalomi vienodi komandos marškinėliai. B ir C komandoms rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti vienodus marškinėlius.

VII. STARTINIS MOKESTIS IR MOKĖJIMO TVARKA

31. Lenktynių organizavimo išlaidų daliniam padengimui mokamas dalyvio starto mokestis.  Registracija galioja užpildžius reg. formą ir sumokėjus starto mokestį iki gegužės 11 d. 24 val. Išankstinės registracijos patvirtinimas dalyvių sąraše bus per 3 d. nuo mokėjimo gavimo.

32. Lietuvos plento taurės Kauno etapo (ar visai Taurei) registruotiems dalyviams nieko papildomo daryti ir mokėti nereikia, jei užsiregistravę ir sumokėję startinį mokestį iki gegužės 11 d.

Registracija starto vietoje varžybų dieną ne vėliau kaip 1 val. iki starto. Rezervinių numerių kiekis ribotas.

33. Startinio mokesčio dydis:

A ir B distancijos. Suaugę 1998 m. ir vyresni 20 eur; varžybų dieną 25 eur.
A ir B distancijos. Nepilnamečiai 1999 m. ir jaunesni 9 eur; varžybų dieną 12 eur.
C distancija. Suaugę 1998 m. ir vyresni 10 eur; varžybų dieną 15 eur.
C distancija. Nepilnamečiai 1999 m. ir jaunesni 5 eur; varžybų dieną 10 eur.

Komandoms nėra papildomo komandinio starto mokesčio.

34. Starto mokestis mokamas į VšĮ Plento taurė, įm.k. 304102952, SEB bankas, sąsk. Nr. LT987044060008057094. Mokėjimo paskirtyje nurodyti KDM ir vardą, pavardę už ką sumokėta (ypač jei moka kiti asmenys ar įmonės).

Dėl sąskaitų kreiptis Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , laiško pavadinime nurodyti – Sąskaita.

35. Visiems nepilnamečiams iki 18 metų būtinas raštiškas tėvų arba globėjų sutikimas, kurį pateikti atsiimant starto numerį. Vaikai iki 14 metų privalo dalyvauti su tėvų ar globėjų priežiūra.

36. Į starto mokestį įeina: starto paketas (dalyvio numeris, elektroninio rezultatų registravimo daviklis), varžyboms paruošta trasa ir varžybų centras, rezultatų fiksavimas ir pateikimas, prizinių vietų apdovanojimai.

37. Sumokėtas dalyvio mokestis negali būti grąžinamas ar įskaitomas už kitą dalyvį.

38. Elektroninius laiko matavimo daviklius po finišo privaloma gražinti registracijoje. Už negražintą daviklį privaloma kompensuoti 15 eur.

VIII. NUMERIAI, STARTO TVARKA, REZULTATŲ PASKELBIMAS IR SKUNDAI

39. Iš anksto registruotam B distancijos dalyviui suteikiamas starto numeris pagal Bigbank Lietuvos plento taurės 2016 m. rezultatus ir atsižvelgiant į Birštono 2017 m. etapo rezultatus, bei iš A į B distanciją perėjusių dalyvių pajėgumą ir pasirodymą Birštone.

40. Nedalyvavusiems Bigbank Lietuvos plento taurėje ir Birštone 2017 m. numeris suteikiamas pagal registracijos laiką po kitų dalyvių arba organizatorių nuožiūra.

41. Numeris segamas ant marškinėlių nugaros apačios (ant kišenių). Numeris suteikia teisę startuoti iš atitinkamo B distancijos starto koridoriaus kas 50 (pirmi trys) ir kas 100 (visi kiti) numerių.

A ir C distancijose starto gardų nebus.

42. Starto protokolai skelbiami ne vėliau kaip 24 val. prieš startą oficialiame tinklapyje.

43. Rezultatai matuojami elektroninio daviklio pagalba (išduodamo su starto paketu), kuris segamas ant dviračio vairo plokštuma į priekį ir negali būti uždengtas.

44. Rezultatų viešas paskelbimas.
A ir B distancijų visų įskaitų nugalėtojai ir prizininkai paskelbiami per 60 minučių po etapo finišo. C distancijos etapo nugalėtojai ir prizininkai paskelbiami per 30 min po finišo. Išankstiniai rezultatai skelbiami sekančią dieną po Lenktynių. Galutiniai rezultatai per savaitę po lenktynių skelbiami tinklapyje www.plentotaure.lt ir www.dviratai.lt .

45. Jei A ir B distancijų etapo dalyvis baigė distanciją atsilikęs vienu ar daugiau ratų ir buvo sustabdytas po lyderių finišo (ar prieš jį), jam bus įskaičiuotas finišo laikas ir nuvažiuotų ratų skaičius bei suteikta vieta numatytose įskaitose. Šios pastraipos nuostatos netaikomos savanoriškai, dėl techninių ar dėl kitų problemų anksčiau už lyderio finišą iš etapo pasišalinusiems ir dėl to distancijos nebaigusiems dalyviams. Nepriklausomai nuo to ar apie savo pasitraukimą iš etapo jie informavo teisėjus. Jie vertinami kaip nebaigę distancijos – DNF.

46. Lenktynių ir visų įskaitų nugalėtojai ir prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoj ir dėvėti komandos aprangą (A distancija) arba tinkamą sportinę aprangą (B ir C distancijos). Už šio punkto nesilaikymą prarandama teisė į iškovotai vietai skiriamus apdovanojimus ir prizus. Prizai ir apdovanojimai vėliau neįteikiami ir neperduodami.

47. Rezultatų apskundimas.
Lenktynių išankstinius rezultatus susijusius su šių nuostatų taikymu galima apskųsti organizatoriams varžybų sekretoriate arba, kai skundžiami paskelbti išankstiniai rezultatai – elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikiant skundą ir jį pagrindžiančius įrodymus (dokumentus, nuotraukas, kt.). Skundai priimami per 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo vietoje. Išankstiniams rezultatams per 1 dieną nuo jų paskelbimo. Privaloma sumokėti 30 Eur užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.

IX. A DISTANCIJOS NUGALĖTOJAI IR REZULTATAI

48. A distancijoje vedamos įskaitos:
– Asmeninė  įskaita;
– Komandinė įskaita;
– Jaunojo U18 dviratininko įskaita tarp dviratininkų gimusių ne vėliau kaip 1999-2000 metais.
– Veterano 40+ dviratininko įskaita tarp dviratininkų gimusių ne vėliau kaip 1977 metais.

Asmeninėje įskaitoje apdovanojami 3 greičiausi A distancijos dalyviai, pirmieji kirtę finišą.
Komandinė įskaita skaičiuojama susumavus trijų (3) geriausią rezultatą pasiekusių dviratininkų finišo laiko sumą. Aukštesnė vieta komandai, kurios suminis 3 greičiausių dalyvių trasos įveikimo laikas yra mažiausias. Jeigu komandoje distanciją baigė mažiau nei 3 nariai, jos rezultatas nevertinamas. Jeigu kelių komandų suminis 3 pirmų dalyvių laikas yra lygus, pirmiau yra komanda, kurios pirmojo dalyvio laikas yra geresnis.

Jaunojo U18 dviratininko ir Veterano 40+ įskaitose apdovanojami 1-3 vietos laimėtojai, vertinant rezultatus tik tarp šių įskaitų dalyvių.

49. Taurėmis apdovanojami 1-3 vietas asmeninėje įskaitoje užėmę dviratininkai bei trys greičiausios komandos. Medaliais apdovanojami U18 ir Veterano 40+ įskaitų 1-3 vietų laimėtojai. Dalyviai ir komandos gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų įsteigtais prizais.

X. B DISTANCIJOS ĮSKAITOS, NUGALĖTOJAI IR REZULTATAI

50.  B distancijoje vedamos įskaitos:
– Asmeninė bendroji (visų distancijos dalyvių vieta pagal finišo laiką);
– Asmeninė amžiaus grupės (vieta pagal finišo laiką tos amžiaus grupės dalyviams);
– B komandų įskaita (3 geriausių komandos narių bendra laiko suma). Aukštesnė vieta komandai, kurios suminis 3 greičiausių dalyvių trasos įveikimo laikas yra mažiausias. Jeigu komandoje distanciją baigė mažiau nei 3 nariai, jos rezultatas nevertinamas. Jeigu kelių komandų suminis 3 pirmų dalyvių laikas yra lygus, pirmiau yra komanda, kurios pirmojo dalyvio laikas yra geresnis.

51. B distancijos apdovanojimai:
– Bendros įskaitos 3 absoliučiai greičiausi vyrai ir moterys apdovanojami medaliais;
– Amžiaus grupių 3 greičiausi dalyviai apdovanojami medaliais;
– 3 greičiausios B komandos apdovanojamos taurėmis;
– Nugalėtojai ir prizininkai gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų prizais.

XI. SAUGUMAS TRASOJE

52. Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti (nepriklausomai ar sumokėtas starto mokestis). Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.

53.Reikalavimai dalyvių dviračiams:
– A distancijoje leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu (galima su diskiniais stabdžiais).
– B ir C distancijose dviračių pasirinkimas laisvas.
– Draudžiama važiuoti su tandemais, velomobiliais, recumbentais ir kitais netradiciniais nestandartinės konstrukcijos, elektriniais ar kitą papildomą variklį turinčiais dviračiais.
– Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.
– Visose distancijose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo etapo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

54. Draudžiami ir/arba privalomi dalyvių ir žiūrovų veiksmai:

- Dalyviams nesirungiantiems lenktynėse draudžiama be reikalo kirsti starto finišo liniją dėvint starto numerį ir daviklį.

– Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.
– Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.

- 300 m atkarpa prieš finišą yra Finišo zona, kurtioje draudžiama būti visiems lenktynėse nedalyvaujantiems žmonėms, dviratininkams, žiūrovams.
– 100 metrų atkarpa už finišo linijos dviratininkų finišavimo kryptimi yra lėtėjimo zona. Šioje zonoje kitų dalyvių (išskyrus finišavusius ir lėtėjančius) judėjimas yra griežtai draudžiami.
– Lenktynių dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje.
– Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems varžybų metu draudžiama išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti lenktynes privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo trasos krašto.
– Tiek dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į lenktynių trasą ar šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius.
– Pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų varžybų dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
– Greitosios medicinos pagalbos postas veiks Varžybų starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos, būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.
– Lenktynių trasoje, apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, todėl visi dalyviai griežtai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių ir trasos bei varžybų teisėjų nurodymų.

55. Varžybų dalyviams draudžiama:
– sutrumpinti ar kirsti trasą;
– keisti dviratį Varžybų metu;
– judėti trasoje su pašalinių pagalba.

XII. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

56. Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), užsiregistravę į Kauno dviračių lenktynes ir atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Dalyvis patvirtina, kad Lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.

Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad dviračių lenktynės  yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

XIII. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

57. Lenktynių organizatoriai gali atšaukti renginį iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

58. Lenktynių atšaukimo atveju dalyviams starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos.

59. Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas tinklapiuose dviratai.lt ir plentotaure.lt bei Facebook paskyroje Dviratai https://www.facebook.com/dviratai/ bei pagal galimybes žiniasklaidoje.