„ MIESTŲ TAURĖ 2018“ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 • Plento dviračių lenktynes „Miestų taurė 2018“ (toliau –Taurė), sudaro 4 etapai:
 • Gegužės 13 d. Kauno dviračių lenktynės gegužės. Vykdo VšĮ „Dviratai“ dviratai.lt
 • Birželio 3 d. Gargždų miesto plento taurė. Vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centras ir sporto klubas ,,VELO GHOST“. gargzdusc.lt
 • Liepos 8 d. Kaišiadorių dviračių turas. Vykdo VšĮ „Dviratai“ dviratai.lt
 • Liepos 29 d. Šiaulių dviračių lenktynės. Vykdo sporto klubas „S-Sportas“ http://www.s-sportas.lt/
 • Tikslai - populiarinti dviračių sportą, skatinti dviračių mėgėjus ir sportininkus siekti aukštesnių rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.
 • Uždaviniai - išaiškinti pajėgiausius Taurės ir atskirų etapų dviratininkus, sudaryti sąlygas dalyviams ir svečiams aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį.
 • Taurės etapai vykdomi vadovaujantis šiais nuostatais bei jų priedais kiekvienam etapui. Taip pat atsižvelgiant į Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentą, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatus ir Taurės organizatorių sprendimus.
 • Taurės oficialus tinklapis https://www.facebook.com/Miestutaure/

 

II. DISTANCIJOS

 

 • Taurės etapuose yra nustatomos šios distancijos:
 • Elite (ilgiausia ~90-140 km) visiems dalyviams ir sporto komandoms;
 • Masters (vidutinė ~60-70 km) tik veteranų amžiaus grupėms ir sporto komandoms;
 • Amateur (trumpa) visiems dalyviams, Maxi ir Įmonių komandoms.
 • Kiekvienam etapui nurodomas tikslus trasos ir distancijų ilgis, ratų skaičius, starto laikas.
 • Kiekvienos distancijos dalyviai startuoja atskirai. Dalyviai gali startuoti tik vieną kartą registracijos metu pasirinktoje distancijoje, jei etapo informacijoje nenumatyta kitaip.
 • Visų distancijų finišas stabdomas po lyderių finišo.

 

III. DALYVIAI

 

 • Taurėje gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai ir mėgėjai moterys, vyrai ir jaunimas, susipažinę su šiais nuostatais ir jiems pritariantys, užsiregistravę į renginį.
 • Taurės lenktynių bendroms įskaitoms ir tiems atvejams, kai papildomai nenurodyta etapų informacijoje, nustatomos šios dalyvių amžiaus grupės:
Elite distancijos dalyvių amžiaus grupės
Vyrai / Men Moterys / Women Gim. m. /Birth year
V-U23 (17-23 m.) M-U23 (17-23 m.) 1995-2001
V-Elite (24-34 m.) M-Elite (24-34 m.) 1984-1994
V-Masters (35-45 m.)   1973-1983

 

Masters (veteranų) distancijos dalyvių amžiaus grupės
Vyrai / Men Moterys / Women Gim. m. /Birth year
Vyrai V30 Moterys M30 1979-1988
Vyrai V40 Moterys M40 1969-1978
Vyrai V50   1959-1968
Vyrai V60   1949-1958

 

Amateur (mėgėjų) distancijos dalyvių amžiaus grupės
Vyrai / Men Moterys / Women Gim. m. /Birth year
VA16 Jaunučiai 15-16 m. MA16 Jaunutės 15-16 m. 2002-2003
VA-U23 mėgėjai 17-23 m. MA-U23 mėgėjos 17-23 m. 1995-2001
VA-25 (24-34 m.) MA-25 (24-34 m.) 1984-1994
VA-35 (35-44 m.) MA-35 (35-44 m.) 1974-1983
VA-45 (45-54 m.) MA-45 (45-54 m.) 1973-1964
VA-55 (55-64 m. MA-55 (55-64 m. 1963-1954
VA-65 (65 m. ir vyresni) MA-65 (65 m. ir vyresnės) 1953 ir vyresni

 

Atskiruose etapuose gali būti ir kitokių papildomų grupių, tačiau nevedama tokių grupių Taurės bendra įskaita.

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti numerio atsiėmimo (registracijos) metu varžybų sekretoriate.

 

IV. DALYVIŲ IR KOMANDŲ REGISTRACIJA  

Visose distancijose gali dalyvauti pavieniai ir į komandas susibūrę dviratininkai.

Komandą privalo sudaryti ne mažiau kaip 4 nariai.

Elite ir Masters distancijose varžosi sporto komandos, kurių 3 atstovai greičiausiai finišuos.

Amateur Maxi ir Įmonių komandos trumpoje distancijoje varžosi, kurios komandos nariai nuvažiuos daugiau km (ratų).

 

ASMENINĖ PAVIENIŲ DALYVIŲ REGISTRACIJA

Dalyviai turi registruotis į kiekvieną etapą atskirai, kaip nurodyta to etapo registracijoje arba į visus etapus iki gegužės 6 d. (prieš Kauno etapą).

Registracijos metu dalyvis privalo tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę ir gimimo metus kaip asmens dokumente, atitinkamą amžiaus grupę pagal lytį, tikslų komandos pavadinimą (jei yra). Amžiaus grupės žymimos V – vyrai; M – moterys.

Duomenų korekcija iki išankstinės registracijos pabaigos nemokama, pačiam dalyviui pasinaudojant registracijos sistema arba kreiptis į organizatorius. Po išankstinės registracijos pabaigos ar varžybų dieną už duomenų keitimą 5 Eur. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenys.

neteisingai arba nevienodai pateikę savo vardo ar pavardės duomenis į atskirus etapus, gali būti apskaitomi kaip skirtingi asmenys arba asmenys su neteisingais duomenimis ir pretenzijos dėl to netenkinamos;

dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.

KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos registruojasi el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. laisvos formos pranešimu patvirtinus apie komandos dalyvavimą visoje Taurėje arba viename iš etapų ir sumokėjus komandos mokestį. Pranešti iki gegužės 9 d. visai Taurei arba iki išankstinės registracijos pabaigos į atskirą etapą jo organizatoriams.

Visi komandos nariai privalo užsiregistruoti asmeniškai iš anksto. Papildomai komandinės paraiškos ar komandos narių sąrašo pateikti nereikia. Dalyviai komandai bus priskirti pagal asmeninės registracijos metu nurodytą komandos pavadinimą. Komandos narių skaičius neribojamas. Komandų vadovai matydami, kad vienas ar kitas dalyvis neteisėtai naudojasi Jūsų komandos pavadinimu apie tai turi informuoti lenktynių organizatorius.

Komandinė bendra įskaita Elite ir Masters distancijose galios, jei prieš pirmą etapą bus užregistruotos ne mažiau 5 komandos. Negalima registruoti komandos sutampančiu pavadinimu skirtingose distancijose, tačiau galima registruoti antrąsias ir trečiąsias (n-tąsias) komandas (pvz.: Komanda 1; Komanda 2... Komanda N).

Amateur trumpoje distancijoje galima registruoti Maxi ir Įmonių komandas visai Taurei, arba tik vienam ar keliems etapams. Amateur distancijai ne mažiau 3 komandos, kad galiotų komandinė įskaita vienam etapui ir visai Taurei.

Visų distancijų komandų dalyviai taurės metu 2018 m. negali pereiti iš vienos komandos į kitą. Pasitraukę iš komandos dalyviai gali startuoti asmeniškai nustatyta tvarka.

Elite komandoms privalomi vienodi komandos marškinėliai. Masters ir Amateur grupių komandoms rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti vienodus marškinėlius.

STARTINIS MOKESTIS IR MOKĖJIMO TVARKA

Galima registruotis iš anksto visai Taurei arba į atskirus etapus.

Registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį.

Išankstinė registracija į Kauno etapą iki gegužės 6 d. 24 val. 15 eur. Nepilnamečiai gim. 2001 ir jaunesni 10 eur.

Visa Taurė suaugusiems 60 eur, nepilnamečiams nuo 2000 m. 40 eur iki gegužės 6 d.

Merginoms ir moterims iki gegužės 6 d. su 50% nuolaida.

Paskutinės dienos registracija į Kauno etapą gegužės 7-9 d. 20 eur. Nepilnamečiams 12 eur (be nuolaidų).

Varžybų dieną vietoje prieš startą 25 eur. Nepilnamečiams 15 eur.

Elite ir Masters komandų starto mokestis 35 eur/Taurei. Vienam etapui 15 eur.

Amateur Maxi ir Įmonių komandoms nėra papildomo komandos mokesčio.

Į starto mokestį įeina: dalyvio numeris, elektroninio rezultatų registravimo daviklio nuoma, varžyboms paruošta trasa ir varžybų centras, rezultatų fiksavimas ir pateikimas, medicinos pagalba, prizinių vietų apdovanojimai. Už komandinį mokestį registruotų komandų dalyviai gauna teisę statyti komandos palapinę etapo organizatorių nurodytoje vietoje.

Sumokėtas dalyvio mokestis negali būti grąžinamas, įskaitomas už kitą dalyvį ar perkeliamas į kitą etapą.

Registracijos mokesčiai už Kauno etapą ir visą Taure į sąskaitą LT707300010124710435, AB bankas "Swedbank" , VŠI Dviratai įm.k. 302556550.

Už Gargždų, Kaišiadorių, Šiaulių etapus bus nurodytos atskiros registracijos sąlygos.

Mokėjimo paskirtyje nurodyti K-Kaunas arba T-visa taurė ir vardą, pavardę už ką sumokėta (ypač jei moka kiti asmenys ar įmonės).

Dėl sąskaitų išrašymo kreiptis Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., laiško pavadinime nurodyti - Sąskaita.

 

V. STARTO TVARKA IR SKUNDAI

 

Etapo starto vieta, numerių ir starto paketų atsiėmimas nurodomos konkretaus etapo informacijoje.

Iš anksto registruotam dalyviui suteikiamas starto numeris pagal praėjusių etapų bendros įskaitos rezultatus ir organizatorių sprendimu. Pirmam etape suteikiamas numeris pagal „Kauno dviračių lenktynių 2017” rezultatus. Nedalyvavusiems anksčiau, numeris suteikiamas pagal registracijos laiką arba organizatorių nuožiūra. Numeris segamas ant marškinėlių nugaros apačios (ant kišenių). Numeris suteikia teisę startuoti iš atitinkamo starto koridoriaus.

Starto protokolai skelbiami ne vėliau kaip 24 val. prieš startą etapo tinklapyje.

Rezultatai matuojami elektroninio daviklio pagalba (išduodamo su starto paketu), kuris segamas ant dviračio priekinės šakės ir turi būti gražintas sekretoriatui iškart po varžybų. Už negražintą iki oficialios varžybų pabaigos daviklį dalyvis privalo kompensuoti 70 eur, kaip už neteisėtai pasisavintą svetimą daiktą. Už registruotų komandų negražintus daviklius kompensuoja komandos vadovas ar klubas. Dalyviui neatsiskaičius už negražintą ar pamestą daviklį neleidžiama startuoti sekančiuose etapuose.

Rezultatų apskundimas

Atskiro etapo ar Taurės bendros įskaitos išankstinius rezultatus susijusius su šių nuostatų taikymu galima apskųsti organizatoriams atskiro etapo sekretoriate arba, kai skundžiami paskelbti išankstiniai Taurės bendrosios įskaitos rezultatai – elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikiant skundą ir jį pagrindžiančius įrodymus (dokumentus, nuotraukas, kt.). Skundai priimami per 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo vietoje. Išankstiniams Taurės bendrosios įskaitos rezultatams per 1 dieną nuo jų paskelbimo. Privaloma sumokėti 30 Eur užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.

  

VI. NUGALĖTOJAI IR REZULTATAI

 

Kiekvienoje distancijoje apdovanojami 1-3 vietos greičiausi lenktynių absoliutūs nugalėtojai, visų amžiaus grupių nugalėtojai ir komandos.

Taurės bendroje įskaitoje apdovanojami kiekvienos distancijos bendros įskaitos 1-6 greičiausi dalyviai; 1-3 vietos amžiaus grupių nugalėtojai ir komandos.

Etapuose gali būti tarpiniai finišai ir kitokie papildomi prizai, nurodyti to etapo informacijoje. Jie į bendrą įskaitą neįtraukiami ir apdovanojami atskirai.

Taurės bendros įskaitos nugalėtojų išaiškinimui bus sumuojamas finišo laikas visuose 4-se etapuose. Laimi visus 4 etapus su mažiausia laiko suma įveikęs dalyvis ir komanda.

Bendroji asmeninė įskaita vedama neatsižvelgiant į dalyvių amžiaus grupes. Dalyviams vieta suteikiama pagal greičiausią finišo laiką bendrosios įskaitos stulpelyje.

Amžiaus grupės asmeninė įskaita vedama taikant tą patį laiką kaip ir bendroje įskaitoje, bet eilės tvarka yra suteikiami tik tos pačios amžiaus grupės dalyviams.

Elite ir Masters komandų įskaitai sumuojamas 3-jų greičiausių komandos narių finišo laikas.

Amateur distancijos Maxi ir Įmonių įskaitos komandoms sumuojamas visų tos komandos narių bendrai nuvažiuotų km (ratų) suma. Laimi daugiausiai km (ratų) viename etape ir bendroje įskaitoje nuvažiavusi komanda.

APDOVANOJIMAI:

Po kiekvieno etapo yra apdovanojami taurėmis 1-3 v. absoliutūs lenktynių nugalėtojai ir komandos. 1-3 vietos amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais. Jei konkrečiame etape numatyta, įteikiami kitų apdovanojimų prizai. Po paskutinio Taurės etapo yra apdovanojami visų įskaitų prizininkai. Dalyviai ir komandos gali būti apdovanoti papildomais rėmėjų įsteigtais prizais.

Taurės ir atskirų etapų prizininkai bei įskaitų lyderiai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoj ir dėvėti komandos aprangą Elite arba tinkamą sportinę aprangą (Masters ir Ameteurs) dalyviams.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS:

Jeigu lenktynių Elite ir Masters distancijose paskutiniuose 3 kilometruose įvyko griūtis, vadovaujamasi UCI reglamento etapų (daugiadienėms) lenktynėms taikomomis nuostatomis (reglamento 2.6.027 – 2.6.029 punktai). Į tokį patvirtintą incidentą patekusiems dviratininkams Taurės įskaitoje suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu dalyvio atitinkanti vieta bei paskaičiuojami įskaitos taškai. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems suteikiamas šioje pastraipoje paminėtas grupės su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio paskutinė vieta (vietos) etape.

Jei distancijos dalyvis baigė distanciją atsilikęs vienu ar daugiau ratų ir buvo sustabdytas po lyderių finišo (ar prieš jį), asmeninėms įskaitoms jam bus suteiktas finišo laikas, pridėjus po 3 min už kiekvieną nenuvažiuotą ratą ir rikiuojant po visą distanciją baigusių dalyvių. Šios nuostatos netaikomos savanoriškai, dėl techninių ar dėl kitų problemų anksčiau už lyderio finišą iš etapo pasišalinusiems ir dėl to distancijos nebaigusiems dalyviams. Jie vertinami kaip nebaigę distancijos – DNF. Laikas šiems dalyviams neskiriamas.

Tarp dalyvių, surinkusių vienodą laiko sumą bendroje įskaitoje, aukštesnė vieta skiriama tam, kuris klasifikuojamas aukščiau pagal finišo vietą. Jei po kelių etapų sutampa laikų suma, papildomai vertinama sumuojant vietas etape ir dalinant iš etapų sk. pagal formulę (vieta 1 etapas+vieta 2 etapas+vieta n etapas)/etapų skaičiaus=papildomas reitingas. Aukščiau yra dalyvis su mažesniu reitingu. Jei neužtenka papildomo reitingavimo ir laikų suma bei reitingai vienodi, aukštesnę vietą gauna paskutiniame Taurės etape aukštesnį rezultatą parodęs dalyvis.

 

VII. AMATEUR DISTANCIJA,

MAXI IR ĮMONIŲ KOMANDŲ ĮSKAITA

 

Amateur distancija yra trumpiausia Taurėje, skirta dviračių bei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, jaunučiams, senjorams ir pradedantiems sportininkams.

Amateur distancijos ilgis kiekviename etape ~30-40 km (priklauso nuo trasos). Tikslus atstumas ir ratų skaičius bus nurodytas kiekvieno etapo informacijoje. Amateur distancijos dalyviams galioja tos pačios taisyklės ir nuostatai. Galima nuvažiuoti mažiau ratų pagal savo jėgas. Rezultatai bus įskaityti asmeninėje ir komandinėje Maxi ir Įmonių įskaitoje. Visiems privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti.

Kiekvienam dalyviui matuojamas laikas ir rezultatai pateikti bendrame sąraše ir pagal amžiaus grupes. Dalyviai gaus numerį ir rezultatų fiksavimo daviklį. Finišavusiems be numerio ir elektroninio daviklio rezultatas nebus fiksuojamas.

Amateur distancijos dalyviams starto numeris suteikiamas pagal registracijos laiką.

Amateur distancijoje Maxi ir Įmonių komandinė įskaita. Svarbu, kad viename etape startuotų iš anksto registruotos ne mažiau 3 komandos. Jei tos pačios komandos dalyvaus visuose keturiuose etapuose (ne mažiau 3 komandos bendroje įskaitoje) – jos bus apdovanotos galutinėje bendroje Maxi ir Įmonių komandų įskaitose.  Maxi ir Įmonių komandose gali registruotis 4 ir daugiau dalyvių komanda tuo pačiu pavadinimu. Šių komandų nariai taip pat dalyvauja asmeninėje ir amžiaus grupės įskaitoje.

Maxi ir Įmonių komandų grupėje rekomenduojame startuoti klubų, įmonių, organizacijų, vietos bendruomenių, partijų ir kitų kolektyvų komandoms, kurios bus vertinamos pagal visų komandos narių bendrai nuvažiuotą ratų skaičių (kuo daugiau ratų tuo geriau).

Kiekviename etape taurėmis apdovanojamos trys daugiausiai km (ratų) nuvažiavusios komandos (registruotos iš anksto). Bendroje Taurės Maxi komandų įskaitoje apdovanojamos daugiausiai km (ratų) per visus etapus nuvažiavusios Maxi komandos.

Amateur distancijos visi dalyviai ir komandos turi registruotis iš anksto kaip nurodyta nuostatuose bendra tvarka. Kas registruosis starto dieną vietoje, tų negalėsime įtraukti į Maxi komandų sudėtį.

 

VIII. SAUGUMAS TRASOJE

 

Taurės ir atskirų etapų saugumas reglamentuojamas šiuose nuostatuose ir informacijoje.

Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti (nepriklausomai ar sumokėtas starto mokestis). Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.

Reikalavimai dalyvių dviračiams:

Elite distancijoje leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus reikalavimus atitinkančiu dviračiu (galima su diskiniais stabdžiais).

Masters ir Amateur distancijose dviračių pasirinkimas laisvas.

Draudžiama važiuoti su tandemais, velomobiliais, recumbentais ir kitais netradiciniais nestandartinės konstrukcijos, elektriniais ar kitą papildomą variklį turinčiais dviračiais.

Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.

Visose distancijose draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos šių reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo etapo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.

Draudžiami ir/arba privalomi dalyvių ir žiūrovų veiksmai:

Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.

Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.

100 metrų atkarpa už finišo linijos dviratininkų finišavimo kryptimi yra lėtėjimo zona. Šioje zonoje kitų dalyvių (išskyrus finišavusius ir lėtėjančius) judėjimas yra griežtai draudžiami.

Lenktynių dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje.

Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems varžybų metu draudžiama išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti Taurės lenktynes privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo trasos krašto.

Tiek Taurės dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į lenktynių trasą ar šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius.

Pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų varžybų dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

Greitosios medicinos pagalbos postas veiks Varžybų starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos, būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.

Lenktynių trasoje, apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, todėl visi dalyviai griežtai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių ir trasos bei varžybų teisėjų nurodymų.

Varžybų dalyviams draudžiama:

sutrumpinti ar kirsti trasą;

keisti dviratį Varžybų metu;

judėti trasoje su pašalinių pagalba.

 

IX. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

 

Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), užsiregistravę į atskirą etapą ar visą Taurę ir atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Dalyvis patvirtina, kad Taurės lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.

Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad Taurės dviračių lenktynės  yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

 

X. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

Taurės atskirų etapų organizatoriai gali atšaukti etapą iškilus "Force majeure" nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

Atskirų Taurės etapų atšaukimo atveju dalyviams Taurės starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. Taurės įskaitos toliau vedamos be atšauktojo etapo rezultatų. Atšaukus paskutinį Taurės etapą papildomai organizuojama Taurės 2018 apdovanojimų ceremonija.

Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas Miestų taurė ir atskirų etapų tinklalapiuose bei pagal galimybes žiniasklaidoje https://www.facebook.com/Miestutaure/

 

XI. Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą:

Renginio (etapo) organizatorius - duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Miestų taurė 2018“ renginyje (etape), pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
2. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Miestų taurė 2018“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
2.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą duomenys yra tvarkomi dalyvio užregistravimo dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui ir įsitikinimui, kad dalyvis yra pilnametis bei gali savarankiškai dalyvauti renginyje arba privalo turėti tėvų arba globėjų sutikimą;
2.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, klubą ar komandą taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, pravažiuotą atstumą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių ir kt.);
3. Dalyvis turi pateikti 2.1. ir 2.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus, taip pat miestą ir šalį, klubą ar komandą yra viešai skelbiami dviratininkų internetiniuose forumuose, socialiniuose tinkluose, spaudos ir žiniasklaidos šaltiniuose. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami socialinio tinklo Facebook “Miestų taurė 2018” puslapyje, tinklapyje dviratai.lt ar kito etapo organizatoriaus tinklapyje.
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti informavimo tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
6. Dalyvio duomenys saugomi:
6.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 3 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos ir viešai neskelbiami, nepateikiami trečiosioms šalims.
6.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, pravažiuotą atstumą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami, skelbiami viešai.
7. Tikslinės rinkodaros tikslais Jūsų duomenų nenaudojame ir jų neperduodame trečiosioms šalims.
8. Pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą, Jūs turite šias keturias teises:
8.1. Prieštarauti mūsų teisei laikyti ir naudoti Jūsų asmens duomenis. 
8.2. Paprašyti duomenų, kuriuos turime surinkę apie Jus, kopijos.
8.3. Paprašyti visų Jūsų duomenų ištrynimo iš mūsų sistemos arba pataisymo.
8.4. Paprašyti nuasmeninti Jūsų norimus duomenis. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys (vardas, pavardė, t.t.) bus nerodomi viešai.